Del-System

Świat cyfrowy mamy w jednym palcu

573 393 105

Telefon alarmowy,czynny całą dobę.!!!

Obsługa informatyczna firm!
Odzyskujemy dane najtaniej
Analiza śledcza telefonów

Dowody elektroniczne.

Dowody elektroniczne to dowody rzeczowe o bardzo szczególnej formie i specyficznych cechach: wyjątkowa łatwość zmiany i modyfikacji tych danych, możliwość istnienia kopii identycznej z oryginałem. Składają się na nie wszelkie informacje wystepujące pod postacią danych w formie cyfrowej - będące przedmiotem postępowania. Najistotniejsze jest odpowiednie zabezpieczenie dowodów - wykonanie tzw. kopii binarnej i uwierzytelnienie jej za pomocą tzw. sumy kontrolnej.


Dowody elektroniczne z uszkodzonych nośników.


Istnieje możliwość pozyskania dowodów elektronicznych nawet po usunięciu danych oraz z uszkodzonych (fizycznie lub logicznie) nośników pamięci. Nie ma żadnego znaczenia, czy to dysk z laptopa, z komputera, serwera, macierzy dyskowej , kamery itp. - dane są do odzyskania. Z urządzeń wyposażonych w pamięci oparte na technologii NAND (telefony komórkowe, smartfony, karty pamięci), dane wyczytujemy bezpośrednio z kości pamięci (CHIP OFF). Metoda ta jest niezwykle skuteczna we wszystkich tych przypadkach, w których zawodzą standardowe metody programowe (pozwala na odczyt informacji z pominięciem kontrolera urządzenia). Z pozyskanych lub odzyskanych dowodów cyfrowych mogą korzystać: organy ścigania, kancelarie prawne, biura detektywistyczne, firmy, osoby fizyczne ( w celu pozyskania materiałów do celów rozwodowych, alimentacyjnych ) oraz klienci biznesowi – przedstawiciele korporacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w przypadkach kradzieży danych firmowych. Dowody elektroniczne mogą być wykorzystywane w sprawach karnych, gospodarczych, cywilnych, prywatnych i pracowniczych. Uzupełnieniem czynności realizowanych w ramach informatyki śledczej może być biały wywiad (z ang. OSINT – open source inteligence investigation) polegający na pozyskiwaniu informacji z ogólnodostępnych źródeł.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.