Raport Biegłego

Raport biegłego.

Po ustaleniu zakresu analizy dowodów elektronicznych oraz przedmiotu poszukiwania, największe znaczenie ma właściwe zabezpieczenie kopii danych.

Inną istotną rzeczą w Informatyce Śledczej jest zapewnienie tzw. ciągłości łańcucha dowodowego.

Polega na szczegółowym dokumentowaniu wszystkich czynności prowadzonych w ramach analizy danego nośnika – co działo się z nośnikiem na każdym etapie prac.

Kolejnym bardzo ważnym elementem jest powtarzalność wyników – inny biegły, który może podjąć się weryfikacji efektów naszej pracy.

Powinien osiągnąć te same wyniki przy zastosowaniu tych samych narzędzi.


Wszelkie prace w ramach analizy śledczej realizujemy terminowo, oraz kierujemy się zasadami rzetelności i bezstronności.


Końcowy efekt:

Po zakończeniu prac sporządzamy raport zwany opinią, który w sposób wyczerpujący odpowiada na pytania zawarte w postanowieni zgodny z zapytaniem zlecającego z przytoczeniem metody i sposobu przeprowadzenia analizy kopii cyfrowego nośnika danych.

Końcowy raport (ekspertyza) sporządzony przez nas.Jest rzetelny jasny i zrozumiały dla wszystkich jej odbiorców.

Prokuratury, sądu, stron postępowania, ich reprezentantów i oddaje najbardziej aktualne, obiektywne spojrzenie na sprawę.

Zawiera również szczegółowe dane.

Które zostały odzyskane po skasowaniu czy też sformatowaniu dysku twardego komputera śledcza.

Cennik Koszty przeprowadzenia badań kryminalistycznych są bardzo zróżnicowane zależne od włożonej ilości i czasu pracy.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.


Końcowy raport Del-System: