Dowody elektroniczne

Dowody elektroniczne.

Dowody elektroniczne są dowodami o bardzo szczególnej formie i specyficznych cechach.

Składają się na nie wszelkie informacje występujące pod postacią danych w formie cyfrowej – będące przedmiotem postępowania.

Najistotniejsze jest odpowiednie zabezpieczenie dowodów – wykonanie tzw. kopii binarnej i uwierzytelnienie jej za pomocą tz. sumy kontrolnej.


Dowody elektroniczne z uszkodzonych nośników.


Istnieje możliwość pozyskania dowodów elektronicznych nawet po usunięciu danych oraz z uszkodzonych (fizycznie lub logicznie) nośników danych oraz każdego nośnika pamięci.

Nie ma żadnego znaczenia czy to dysk z laptopa, z komputera, serwera, macierzy dyskowej , kamery itp. – dane są do odzyskania.

Z urządzeń wyposażonych w pamięci oparte na technologii NAND (telefony komórkowe, smartfony, karty pamięci) dane wyczytujemy bezpośrednio z kości pamięci (CHIP OFF).

Metoda ta jest niezwykle skuteczna we wszystkich tych przypadkach w których zawodzą standardowe metody programowe. (pozwala na odczyt informacji z pominięciem kontrolera urządzenia).

Z pozyskanych lub odzyskanych dowodów cyfrowych mogą korzystać:

  • Organy ścigania
  • Kancelarie prawne
  • Biura detektywistyczne,
  • Firmy,
  • Osoby fizyczne które chcą pozyskać materiał do celów rozwodowych lub alimentacyjnych .
  • Klienci biznesowi w przypadkach kradzieży danych firmowych.

Dowody elektroniczne mogą być wykorzystywane w sprawach karnych, gospodarczych, cywilnych, prywatnych i pracowniczych.


Uzupełnieniem czynności realizowanych w ramach informatyki śledczej może być biały wywiad (z ang. OSINT – open source inteligence investigation) polegający na pozyskiwaniu informacji z ogólnodostępnych źródeł.Pozyskiwane dowody elektroniczne: