Informatyka śledcza

Informatyka Śledcza. Nowe zagrożenia, nowe możliwości…

Rozwój technologiczny, dostępność do urządzeń, przy użyciu których realizowane są operacje elektroniczne (a które wykorzystujemy niemal w każdym aspekcie naszego życia). Sprawia że wiele czynów zabronionych prawem popełnianych jest obecnie przy wykorzystaniu nowych metod.

W Polsce najwięcej tego typu przestępstw zauważalnych jest w sferze prywatnej i biznesowej.

Proste przykłady: skopiowanie przez nieupoważnioną osobę dużej bazy Twoich klientów na zewnętrzny nośnik informacji ( np. pendrive ) trwa zaledwie 20 minut, a 1/30 pracowników Twojej firmy beztrosko przekazuje drogą elektroniczną informacje mogące stanowić tajemnice korporacyjne.


Ze względu na iluzoryczną „anonimowość” internetu wydaje się , że o wiele łatwiej jest dokonać przestępstwa z wykorzystaniem narzędzi nowych technologii, ale nic bardziej mylnego.

Nasza aktywność w sieci nie jest anonimowa. Na nośnikach archiwizowane są w postaci cyfrowej np. nasze płatności dokonywane w sieci, korespondencja mailowa, historia przeglądarki, zdjęcia, dokumenty.

Dzięki narzędziom stosowanym w tzw. informatyce śledczej możemy ustalić datę utworzenia, modyfikacji, ostatniego dostępu do pliku (nawet usuniętego pliku), kopiowania na inny nośnik, czy przesyłania droga elektroniczną.


Czym zajmujemy się w ramach Informatyki Śledczej ?


Informatyka śledcza to ogólnie mówiąc zespół czynności realizowanych z wykorzystaniem rozwiązań programowo – sprzętowych zmierzających do ujawniania pozyskiwania oraz analizy materiałów pochodzących z pamięci cyfrowych nośników danych.

Nasi eksperci z zakresu informatyki śledczej przeszukują pamięć nośnika oraz sektory z których zostały usunięte (bądź sformatowane) dane pod kątem występowania określonych treści.

Zgromadzony w ten sposób obciążający materiał stanowi tzw. dowód elektroniczny.

Są to wszelkiego rodzaju pliki ujawnione na nośniku cyfrowym noszące znamiona czynu zabronionego bądź zawierające treści stanowiące okoliczności istotne z punktu widzenia prowadzonego postępowania.

Za dowód elektroniczny mogą być uznane również wszelkie ustalenia wskazujące na popełnienie przez sprawcę czynu zabronionego.

Wszelkiego rodzaju oszustwa internetowe, włamania do bankowości elektronicznej.


Dane które mogą być uznane za dowód elektroniczny:


 • Historia połączeń telefonicznych;
 • Lista kontaktów;
 • Wiadomości sms;
 • Wiadomości mms;
 • Maile;
 • Historia przeglądanych stron i portali internetowych;
 • Fotografie ujawnione w pamięciach nośników;
 • Zawartość baz danych i programów zainstalowanych na dysku;
 • Wszelkie możliwe do odzyskania treści usunięte uprzednio z nośnika;

Historia korespondencji prowadzonej z użyciem różnego rodzaju komunikatorów internetowych, np. viber, messenger, skype.


Dowody elektroniczne mogą pochodzić z wszelkich elektronicznych nośników danych, w szczególności:


 • Komputerowe dyski twarde;
 • Dyski SSD;
 • Telefony komórkowe starej generacji;
 • Smartfony, tablety;
 • Karty pamięci;
 • Pendrive;
 • Dyktafony;
 • Rejestratory monitoringu i telewizji przemysłowej;
 • Serwery – macierze RAID;
 • Pamięci instalowane w dronach;

Wszelkie nowe cyfrowe nośniki danych – pamięć komputerów samochodowych, pamięci inteligentnych urządzeń stosowanych w Smart-domach.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.Informatyka Śledcza Del-System: