Pliki do pobrania

Zapraszamy do działu pobieranie.

W celu rozpoczęcia procedury odzyskiwania danych prosimy o ile nie są Państwo z Łodzi lub Warszawy o pobranie i wypełnienie formularza.Typ nośnika nie ma znaczenia.

I czy to będzie uszkodzony telefon komórkowy , dysk twardy lub też karta pamięci. Prawidłowe wypełnienie formularza pozwoli nam na dokładne zdefiniowanie problemu oraz ułatwi kontakt z Państwem


Plik zgłoszenia nośnika do odzyskiwania danych.


Umowa o zachowaniu poufności.


Formularz przyjęcia nośnika do procedury odzyskiwania danych.

Jest podstawowym dokumentem aby przyjąć Państwa nośnik w celu odzyskania danych.

Zdajemy Sobie sprawę że w niektórych sytuacjach potrzebna jest umowa o zachowaniu poufności gdyż dane są niezwykle newralgiczne.

W takich przypadkach stosujemy standaryzowaną umowę o zachowaniu poufności .Umowa jest częścią procedury odzyskiwania danych z dysków o newralgicznym pochodzeniu.