Raport Biegłego

Raport biegłego.

Po ustaleniu zakresu analizy dowodów elektronicznych oraz przedmiotu poszukiwania, największe znaczenie ma właściwe zabezpieczenie kopii danych.

Inną istotną rzeczą w Informatyce Śledczej jest zapewnienie tzw. ciągłości łańcucha dowodowego.

Polega na szczegółowym dokumentowaniu wszystkich czynności prowadzonych w ramach analizy danego nośnika – co działo się z nośnikiem na każdym etapie prac.

Kolejnym bardzo ważnym elementem jest powtarzalność wyników – inny biegły, który może podjąć się weryfikacji efektów naszej pracy.

Powinien osiągnąć te same wyniki przy zastosowaniu tych samych narzędzi.


Wszelkie prace w ramach analizy śledczej realizujemy terminowo, oraz kierujemy się zasadami rzetelności i bezstronności.


Końcowy efekt:

Po zakończeniu prac sporządzamy raport zwany opinią, który w sposób wyczerpujący odpowiada na pytania zawarte w postanowieni zgodny z zapytaniem zlecającego z przytoczeniem metody i sposobu przeprowadzenia analizy kopii cyfrowego nośnika danych.

Końcowy raport (ekspertyza) sporządzony przez nas.Jest rzetelny jasny i zrozumiały dla wszystkich jej odbiorców.

Prokuratury, sądu, stron postępowania, ich reprezentantów i oddaje najbardziej aktualne, obiektywne spojrzenie na sprawę.

Raporty zawierają szczegółowe dane które zostały wcześniej odzyskane.

Cennik kosztów przeprowadzenia badań kryminalistycznych są bardzo zróżnicowane zależne od włożonej ilości i czasu pracy.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.


Końcowy raport Del-System: